SZKÓŁKA NIE PROWADZI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ ANI WYSYŁKOWEJ.
Jesteś tutaj: KONTAKT

KONTAKT

PRODUKCJA ROŚLIN OZDOBNYCH

ul. Leśna 1A
58-170 Dobromierz
POLSKA

tel./fax: (+48) 74 85 86 332,
E-mail: byliny-swierk@wp.pl

Napisz przez formularz

Informacje o przetwarzaniu danych dla kontrahentów Produkcja Roślin Ozdobnych "Byliny-Świerk" Na podstawie artykułu 13 RODO informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych jest: Produkcja Roślin Ozdobnych "Byliny-Świerk" z siedzibą w 58-170 Dobromierz, ul Leśna 1a, . 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (zmiany, aktualizacja) i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt email: byliny-swierk@wp.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres. 3. Dane będą przetwarzane w celu przesyłania ofert marketingowych na podstawie udzielonej przez państwa zgody na ich otrzymywanie lub realizacji transakcji (jeśli zostanie zawarta). 4. Przetwarzaniu podlegają dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, numer dowodu osobistego. 5. W przypadku zawarcia transakcji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom, które wspierają Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, takim jak np. biura rachunkowe, kancelarie prawnicze, firmy transportowe. 6. Dane będą przechowywane przez okres aż do wycofania Państwa zgody na otrzymywanie ofert lub w przypadku zawarcia transakcji przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z transakcją wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego. 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub zaniechania przetwarzania. Administrator zastrzega sobie prawo do dalszego przetwarzania danych, mimo wniesionego sprzeciwu w sytuacji gdy, ustali że w stosunku do Państwa danych przysługują mu prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Z poważaniem Adam Świerk

TEL: (+48) 74 85 86 332         email: byliny-swierk@wp.pl         PN-pt 8:00-16:00, sob 7.00-12.30